POZIOMY REDAKCJI TEKSTU


Co możemy dla Państwa zrobić?

Poziom 1: Korekta

Przeczytamy Państwa materiał, wyszukamy i poprawimy błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne wraz z oczywistymi błędami gramatycznymi. Nie będziemy ingerować w Państwa styl ani też składnię.

Ten poziom pracy nie jest zalecany chyba, że czujecie się Państwo swobodnie posługując się językiem angielskim i tak naprawdę potrzebna Państwu tylko „druga para oczu” by sprawdzić czy nie ma „literówek”.

Poziom 2: Redakcja tekstu – podstawowa

Poprawimy ortografię oraz interpunkcję, tak jak w poziomie opisanym powyżej, jednak poprawimy też błędy gramatyczne, składniowe oraz słownictwo.

Ten poziom prac jest zalecany dla tych z Państwa, którzy mają doświadczenie w pisaniu tekstów w języku angielskim i posługują się nim płynnie. Innymi słowy jeżeli martwi Państwa głównie „wyłapanie pomyłek”, ten poziom usługi będzie dla Państwa odpowiedni.

Poziom 3: Redakcja tekstu – zaawansowana

Podobnie jak powyżej, poprawimy ortografię, interpunkcję, gramatykę, składnię oraz słownictwo ale w tym przypadku poprawimy również błędy wynikające z niewłaściwego zastosowania słownictwa oraz błędy stylistyczne, logikę gramatyczną, stopień formalności, itp. Zdania, które są technicznie poprawne lecz brzmią sztucznie, niezręcznie lub „zbyt polsko” będą przerobione tak by brzmiały naturalnie w potocznym języku angielskim. W przypadku problemowych zdań przedstawimy kilka możliwych rozwiązań do wyboru.

Zaawansowana redakcja tekstu jest zalecana zwłaszcza dla tych z Państwa, którzy nie czują się zbyt pewnie pisząc w języku angielskim. Wybierając ten poziom redakcji tekstu gwarantujemy, że angielski w Państwa tekście będzie brzmiał płynnie i naturalnie.

Poziom 4: Redakcja tekstu – zaawansowana trudna

Podobnie jak powyżej lecz w przypadku wyjątkowo trudnej pracy. W celu uzyskania większej ilości informacji patrz Stopień trudności poniżej.

Nie jesteście Państwo pewni, który poziom będzie dla Państwa odpowiedni?

Jeżeli nie wiecie Państwo, który poziom usługi wybrać (a może tak być jeśli praca została przetłumaczona na język angielski i nie ma pewności co do jakości tłumaczenia), przejrzymy Państwa tekst i zarekomendujemy odpowiedni dla Państwa poziom.

Materiał techniczny

Pewne materiały, na przykład eseje naukowe lub matematyczne, posługują się wysoce technicznym językiem i wymagają specjalistycznej wiedzy w konkretnej dziedzinie dla stuprocentowego zrozumienia danego tekstu. Przeczytamy i poprawimy taki materiał na tyle na ile będziemy mogli, natomiast w przypadku dwuznaczności lub niejasności zwrócimy na nie uwagę, a w niektórych przypadkach poprosimy o dokładniejsze wyjaśnienie znaczenia.

Jednakże, chociaż posiadamy wszelkie kwalifikacje by poprawiać język angielski jako taki, prawdopodobnie nasza wiedza jest niewystarczająca by sprawdzić merytorycznie tekst z zakresu astrofizyki! Ostatecznie, to na Państwu spoczywa odpowiedzialność za techniczną treść danego eseju. Dotyczy to zwłaszcza zastosowania symboli, na przykład liter greckich (np. π lub μ), czy też złożonych równań matematycznych, ale i żargonu naukowego lub mało znanych terminów technicznych.

Stopień trudności

Pewne teksty w języku angielskim są trudniejsze niż inne jeżeli chodzi o ich czytanie, zrozumienia oraz korektę. Uzależnione jest to oczywiście od kompetencji autora w zakresie języka angielskiego jak również od merytorycznej zawartości pracy oraz innych czynników takich jak osobisty styl autora. Jeżeli po otrzymaniu tekstu okaże się on wyjątkowo trudny LUB wyjątkowo łatwy, skontaktujemy się z Państwem i powiadomimy o odpowiednio zmodyfikowanej cenie. Na przykład, normalnie redakcja tekstu na poziomie trzecim, przy pracy w trybie zwykłym, wyceniana jest na 20 zł za stronę; jednakże, jeżeli Państwa tekst najeżony będzie wyjątkowymi trudnościami, możemy się z Państwem skontaktować i poinformować, iż w tym przypadku cena wynosić będzie 24 zł. Z kolei, jeżeli Państwa materiał okaże się niezwykle prosty i jasny, możemy zaoferować stawkę obniżoną do 12 zł za stronę. Cena ZAWSZE uzależniona będzie od terminu realizacji, charakteru materiału źródłowego oraz rzeczywistej ilości potrzebnej pracy, natomiast o stawce ZAWSZE powiadomimy Państwa z wyprzedzeniem.

Chcąc uzyskać więcej informacji wybierz:

REDAKCJA TEKSTU         CENY i PŁATNOŚCI         ZLECENIE

Copyright © 2010 - Editing Perfection - All right reserved. Design by Visual Promotion