ZLECENIE

Jak dokonać zlecenia?

Email: Przesyłając email mogą Państwo uzyskać odpowiedzi na zadane pytania oraz szacunkowy koszt zlecenia, jak i przesłać pliki tekstowe w formacie Microsoft Word (prosimy nie przesyłać dokumentów w innych formatach). Przesłany materiał zostanie zanalizowany (z reguły tego samego dnia) i otrzymają Państwo odpowiedź wraz z ewentualnymi zapytaniami. Email jest zalecaną formą bezpośredniej komunikacji jako, że przesłane emaile czytane są z reguły codziennie na bieżąco.

Poczta: Mogą Państwo również przesyłać do nas materiały pocztą wraz z pytaniami. Odpowiedź prześlemy emailem do 24 godzin po otrzymaniu przesyłki pocztowej. Prosimy nie zapomnieć o podaniu swojego adresu emailowego.

Cena oraz czas realizacji zlecenia są podane w zależności od daty otrzymania emaila, a nie od chwili jego wysłania.

Co wysłać?

Prosimy o przesłanie kompletnego dokumentu w języku angielskim. W każdym przypadku, a zwłaszcza jeśli prześlą Państwo wydruk, dokument musi być czytelny. Jeśli dokument przetłumaczono z języka polskiego prosimy również o dostarczenie wersji polskiej. Pomoże to nam dokładnie zrozumieć to co chcą Państwo wyrazić w wersji angielskiej.

Czy to już wszystko?

Nie zawsze treść w języku angielskim jest w pełni zrozumiała. W takim przypadku może zaistnieć konieczność zwrócenia się do Państwem z prośbą o wyjaśnienia. Wówczas najwygodniejszą formą komunikacji jest email, w którym możemy przedstawić Państwu wyraźniej na czym polega problem. Bardzo ważny jest czas odpowiedzi. Może to spowodować opóźnienia w realizacji zlecenia.

A jeśli chcę tylko uzyskać wycenę zlecenia?

Korzystając z naszego cennika będą Państwo mogli oszacować w miarę dokładnie koszt realizacji zlecenia. Jednakże, w przypadku obszernych tekstów lub jeśli nie są Państwo pewni stopnia trudności tekstu lub też poziomu wymaganej usługi prosimy o przesłanie fragmentów tekstu lub pełny dokument. Wówczas chętnie Państwu pomożemy ocenić szacunkową wartość zlecenia. W takim przypadku sugerujemy przesłanie tekstu emailem, a nie pocztą co przyspieszy ocenę wartości szacunkowej zlecenia.
W każdym przypadku wyślemy do Państwa naszą aktualną cenę oszacowaną w oparciu o dostarczony materiał.

Sfinalizowanie zamówienia:

- należy przelać zadatek na konto:

Yoga International
Bank Pekao SA I.O./Krakow, numer: 87 1240 1431 1111 0000 1048 0274
z dopiskiem: editing
ul.Zadziele 23
32-031 Gaj/Mogilany

- wysłać materiały na e-mail: service@editingperfection.com

Chcąc uzyskać więcej informacji wybierz:

REDAKCJA TEKSTU         CENY i PŁATNOŚCI         ZLECENIE

Copyright © 2010 - Editing Perfection - All right reserved. Design by Visual Promotion